torstai 20. marraskuuta 2014

Ammattiosaamisen näyttöAmmattiosaamisen näyttö on työn tekemistä työpaikalla ja oman osaamisen arvioimista

Ammattiosaamisen näytöllä varmistetaan, että opiskelija saavuttaa koulutuksen aikana työelämässä tarvittavan riittävän ammattitaidon. Näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa työpaikoilla, työssäoppimisen yhteydessä.


Ammattiosaamistaan opiskelija näyttää tekemällä tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä  ALA CARTE työssäoppimisjakson aikana. Näyttöön voi liittyä myös erillinen näyttötehtävä tai –tehtäviä, jonka/jotka opiskelija toteuttaa.PÄIVÄKIRJA on osa oppimista. Kun päiväkirja on kunnossa sopikaa näyttöpäivä. Suosittelen että sovitte mah. pian.
  
Jotta työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö olisivat osa opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS), laatii opiskelija henkilökohtaisen näyttösuunnitelman. löytyy moodlesta .Olette aloitaneet tämän tekemistä. Moodlessa löytyy lisätietoa

Tarkentakaa seuraavat


Demonstration date and time  

Brief description of the demonstration (text to be included on the certificate)

PLAN FOR SUPPLEMENTING/REPEATING THE DEMONSTRATION
 Lähtökohtana suunnitelman laadinnassa ovat opetussuunnitelman tavoitteet 


sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Skype 17.11.14

Hei

we are going to have a skype (or oovoo) meeting on Monday 17.11.14 at 13.00 clock


Kaikki paikalle silloin, t. Oona