torstai 20. marraskuuta 2014

Ammattiosaamisen näyttöAmmattiosaamisen näyttö on työn tekemistä työpaikalla ja oman osaamisen arvioimista

Ammattiosaamisen näytöllä varmistetaan, että opiskelija saavuttaa koulutuksen aikana työelämässä tarvittavan riittävän ammattitaidon. Näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa työpaikoilla, työssäoppimisen yhteydessä.


Ammattiosaamistaan opiskelija näyttää tekemällä tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä  ALA CARTE työssäoppimisjakson aikana. Näyttöön voi liittyä myös erillinen näyttötehtävä tai –tehtäviä, jonka/jotka opiskelija toteuttaa.PÄIVÄKIRJA on osa oppimista. Kun päiväkirja on kunnossa sopikaa näyttöpäivä. Suosittelen että sovitte mah. pian.
  
Jotta työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö olisivat osa opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS), laatii opiskelija henkilökohtaisen näyttösuunnitelman. löytyy moodlesta .Olette aloitaneet tämän tekemistä. Moodlessa löytyy lisätietoa

Tarkentakaa seuraavat


Demonstration date and time  

Brief description of the demonstration (text to be included on the certificate)

PLAN FOR SUPPLEMENTING/REPEATING THE DEMONSTRATION
 Lähtökohtana suunnitelman laadinnassa ovat opetussuunnitelman tavoitteet 


sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Skype 17.11.14

Hei

we are going to have a skype (or oovoo) meeting on Monday 17.11.14 at 13.00 clock


Kaikki paikalle silloin, t. Oona

maanantai 27. lokakuuta 2014

Mathias Volk

Our First day in Eskilstuna was really nice. Today we go first to the school  and eat lunch. After that we go to the hotell and then we go watch our workplacements.
I wait really excited about tomorrow.
We arrived to eskilstuna about 12 o'clock, and it took like 8 hours to get here. I slept an hour so i've been rlly tired for the whole day, and a bit confused too.. we've been running from place to place for the whole day to see the places where we are going to work. I was going to work in the pitchers pub and restaurant but we decided to change between me and Roosa, so im going to biif. It is some kind of steak house, but ill go see the chef tomorrow and start working asswell.